Lokaletildeling sæson 2016-17

Sæson 2016-17 nærmer sig og der skal derfor foretages en ny lokaletildeling.
Den kommende sæson strækker sig fra den 1. august 2016 til og med den 31. juli 2017.
Jeres aktivitet i huset bliver ikke automatisk videreført til den nye sæson, så kom derfor med ønsker senest den 5. juni 2016.
Vi har brug for følgende:
Foreningen/brugergruppens navn
Antal medlemmer
Ugedag eller dato for aktiviteten
Tidsrum på dag/aften?
Dato for opstart og afslutning af aktiviteten.
Evt. lokale.
Send mail til gml@ringsted.dk
Eller
Kontakt kontoret på tlf. 5762 7060